MUSIKAL

På musikkteater får elevene være kreative alene og i fellesskap, kjenne gleden av å mestre, samt få erfaring med formidling foran et publikum.

Musikkteaterundervisningen egner seg både for nybegynnere og elever med mer erfaring, og foregår i aldersinndelte grupper. Vi vektlegger en leken prosess, hvor hver elev blir sett og utfordret på individuelt nivå. I høstsemesteret arbeider elevene med grunntrening i teater, bevegelse, dans, sang og stemmebruk. I vårsemesteret jobber vi med en musikkteaterforestilling og øver på regi, koreografier og sanger. På slutten av undervisningsåret vil forestillingen bli fremført som en del av den årlige musikkteaterfestivalen.