MUSIKAL

På musikal får elevene være kreative alene og i fellesskap, kjenne gleden av å mestre, samt få erfaring med formidling foran et publikum.Her får man prøve å kombinere tre disipliner i et kurs.

Musikal egner seg både for nybegynnere og elever med mer erfaring, og foregår i aldersinndelte grupper. Vi vektlegger en leken prosess, hvor hver elev blir sett og utfordret på individuelt nivå.