TEATER

Barne- og ungdomsteatret er en god plattform både for elever som ønsker en grunnleggende teatererfaring og dem som ønsker å utvikle og udanne seg videre innen faget. Her får elevene utfolde seg kreativt og kan prøve og feile innenfor trygge rammer.

1-2- og 3-4. klasse

Teaterarbeidet introduseres via lek. Elevene får kjenskap til grunnleggende teaterbegreper og får utfolde seg gjennom musikk- og rytmeleker, regler, dikt og eventyr. I samspill med gruppa lærer de å bli bevisst på bevegelse og stemmebruk.

5-7.klasse

Vi fokuserer på kreativitet gjennom øvelser i fantasi, spontanitet og improvisasjon, med og uten rekvisitter. Vi jobber med kroppsbevissthet, konsentrasjon og lytting gjennom for eksempel mime, pantomime og Commedia dell'arte. I tillegg introduseres tekstarbeid i form av scener, dialoger, eventyr og improviserte historier.

8-10.klasse

Vi jobber med samspill, improvisasjon, tekstforståelse og rollearbeid. Elevene får prøve seg på ulike spillearenaer og utvikler en generell forståelse av dramatiske virkemidler og uttrykksformer. Vi lærer om språk og stemmebruk med fokus på stemmeoppvarming, diksjon og språklig uttrykk.

Visninger og forestillinger

Vi setter opp visninger basert på det elevene har lært gjennom året, tilpasset deres utvikling og nivå. Prosjektgrupper for elever med lengre erfaring og særlig interesse for faget avslutter med offentlige forestillinger.


Påmelding

Meld deg på her. Du vil snart motta en bekreftelse på e-post. Skriv fult navn på eleven, adresse og hvilket tilbud påmeldingen gjelder.