TEATER OG SANG

Teater og sang er et kurs som tar for seg både sang og skuespill, og kombinasjonen av dette. Her blir det en naturlig introduksjon til musikkteater, med øvelser som styrker det skuespillertekniske. Målet er å bli trygge med å fremføre teater og sang for hverandre - og utforske ulike karakterer og sjangere. Elevene jobber ofte med kjente tekster og melodier som er fengende for dem, i tillegg til nytt stoff for å utvide horisonten.