TEATER

Barne- og ungdomsteatret er en god plattform både for elever som ønsker en grunnleggende teatererfaring og dem som ønsker å utvikle og udanne seg videre innen faget. Her får elevene utfolde seg kreativt og kan prøve og feile innenfor trygge rammer.