TEATERLEK

For de yngste barna 3-6 år, blir teater introdusert gjennom leken. Vi legger vekt på å stimulere sansene - å se, lytte og kjenne. Gjennom rytmelek, sangleker, regler og eventyr blir kreativiteten og fantasien stimulert, og vi øver på fokus og konsentrasjon i sosial samhandling med andre. Skuespillet introduseres ved rollelek og øvelser.